GPAlert feature beschrijving Besloten service

GPAlert Feature

Op deze pagina leggen wij het doel van de besloten service uit en hoe deze is ontstaan binnen GPAlert.

Doel van de Besloten service

Bij de standaard service is het voor iedereen mogelijk om een melding te maken met de GPAlert app. Wel dient hij of zij zich binnen het gebied te bevinden van de service. Voor een aantal toepassingen is het beter dat alleen vooraf aangemelde mensen meldingen kunnen maken. Dit wordt mogelijk gemaakt door de besloten service functie van GPAlert.

Individueel of als group aanmelden

Met de besloten service is aanmelden van individuele personen mogelijk. Hierbij is een strikt autorisatie beleid mogelijk. Het voordeel hiervan is dat het ook bekend is wie een melding maakt.
Naast individuele autorisatie is het ook mogelijk om het melden open te stellen voor een grote groep. Hierbij kunnen melders zich vrijwillig aanmelden.

Groot gebied mogelijk met de Besloten service

Doordat de service alleen beschikbaar is voor een selectief aantal mensen is het mogelijk om het gebied waarbinnen melden mogelijk is groter te maken.

Ontstaan van deze functie

De besloten service hebben wij van het begin onderkend als toegevoegde waarde voor GPAlert. Het daadwerkelijke moment dat wij deze functie hebben toegevoegd is de onmiddellijke wens van een klant. Hiermee is het tevens mogelijk geworden om de afzenders te identificeren.

Hoe gebruik ik de besloten service

Hoe U de besloten service kunt instellen is beschreven in een handleiding. De handleidingen vindt U in de beheeromgeving. U kunt in de beheeromgeving komen door een gratis account aan te maken.

Hoe werkt GPAlert? Gratis account
Top