Taal instellen

De GPAlert app volgt de volgorde voorkeurstalen zoals ingesteld in de Instellingen app. Kies hiervoor de optie Algemeen->Taal en Regio.

Alleen de talen Nederlands en Engels worden ondersteund door de GPAlert app. Indien geen van beide talen zijn ingesteld zal Nederlands worden gekozen.

Melding maken

Zodra U zich binnen het gebied van de dienstverlener bevindt kunt U de betreffende dienst kiezen en op “Melding doorgeven” drukken.
Vervolgens kunt U een foto maken van hetgeen U wilt melden.

Nadat U de foto heeft gemaakt kunt U een categorie kiezen waarvoor U een melding wilt maken. Door op Versturen te drukken wordt de melding verzonden.

Alvorens de melding te versturen is het mogelijk om een notitie toe te voegen door op “notitie toevoegen” te drukken.

Het toevoegen van een notitie is optioneel maar is een belangrijk onderdeel in het maken van een duidelijke melding. Druk op gereed na het invoeren van de notitie.

U krijgt nu “Uw melding wordt verstuurd.” te zien. Kortstondig zal er een rood rondje te zien zijn zolang de app bezig is met het bericht te versturen. U kunt ondertussen een nieuwe melding maken door op “Nieuwe melding” te drukken.

Aanmelden voor een besloten service m.b.v. een email

Om meldingen te kunnen maken voor een besloten service dient U zich eenmalig aan te melden met behulp van een code of een email die U van uw dienstverlener heeft ontvangen.

U heeft een email ontvangen van uw dienstverlener met daarin een link. Alvorens deze link te gebruiken moet eerst de GPAlert app op uw telefoon zijn geinstalleerd. Zodra U op de link drukt wordt de GPAlert App geopend en wordt U automatisch aangemeld op de service van Uw dienstverlener.

U krijgt nu een bevestig dat U voor de service bent aangemeld. U kunt nu op de gebruikelijke wijze meldingen maken zoals hierboven is beschreven.

Aanmelden voor een besloten service m.b.v. een code

Om meldingen te kunnen maken voor een besloten service dient U zich eenmalig aan te melden met behulp van een code die U van uw dienstverlener heeft ontvangen.

Zodra U de app heeft geopend kiest U het instellingen icon en vervolgens kiest U voor Aanmelden service.

Nu vult U de code die U van uw dienstverlener heeft gekregen in en drukt op Aanmelden.

U krijgt nu een bevestiging dat U voor de service bent aangemeld. U kunt nu op de gebruikelijke wijze meldingen maken zoals hierboven is beschreven.

Top